Μύες: Είναι ευρέως γνωστό ότι μεγαλύτερο φορτίο κατά την άσκηση σημαίνει και δυνατότερους μύες (1). Ακόμα και η εφαρμογή παθητικού φορτιού κατά τη διάταση των μυών είναι ευεργετική για τη δύναμη τους (2).

Οστά:
Τα οστά γίνονται πιο δυνατά όταν εφαρμόζεται σε αυτά αντίσταση/φορτίο (2). Η άσκηση με αντίσταση αυξάνει αποδεδειγμένα τη παραγωγή οστίτη ιστού σε μετακλιμακτηριακές γυναίκες (3).

Σύνδεσμοι:
Οι αρσιβαρίστες έχουν πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο 2 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο (4).

Τένοντες:
Η άσκηση με αντίσταση/φορτίο αυξάνει το πάχος του τένοντα (5).

Χονδρός:
Οι δρομείς αποστάσεων, ακόμα και μεγάλων αποστάσεων, εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερο πάχος χόνδρου στο γόνατο και το ισχίο σε σύγκριση με μη αθλητές (6), (7).

Μεσοσπονδύλιος δίσκος:
Οι δρομείς εμφανίζονται να έχουν καλύτερη ποιότητα μεσοσπονδυλίου δίσκου σε σχέση με τον μη ενεργό πληθυσμό (8).

Δε χρειάζεται να γίνει κάποιος μαραθωνοδρόμος ή αρσιβαρίστας για να έχει ένα υγιές μυοσκελετικό σύστημα. Χρειάζεται απλά να παραμείνει καθημερινά ενεργός!!!!!

(1) Schoenfeld BJ et al (2018). Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained Men.

(2) Craig A. Goodman et al (2015). Bone and Skeletal Muscle: Key Players in Mechanotransduction and Potential Overlapping Mechanisms.

(3) Watson S. L. et al  (2015). Heavy resistance training is safe and improves bone, function, and stature in postmenopausal women with low to very low bone mass: novel early findings from the LIFTMOR trial.

(4) Grzelak P. et al (2012). Hypertrophied cruciate ligament in high performance weightlifters observed in magnetic resonance imaging

(5) Mersmann F. et al (2017). Imbalances in the Development of Muscle and Tendon as Risk Factor for Tendinopathies in Youth Athletes: A Review of Current Evidence and Concepts of Prevention

(6) Aletron-Geli et al (2017). The Association of Recreational and Competitive Running With Hip and Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-analysis.

(7) Ponzio DY. et al (2018). Low Prevalence of Hip and Knee Arthritis in Active Marathon Runners.

(8) Belavý D. L. et al (2018). Running exercise strengthens the intervertebral disc.