Προπόνηση και ισορροπία

Η ισορροπία είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της  ανθρώπινης κίνησης. Είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση κάθε είδους δυναμικών και καθημερινών εργασιών. Η έλλειψη ισορροπίας επηρεάζει αρνητικά την κίνηση τόσο από πλευράς απόδοσης όσο και από άποψη ασφάλειας.

Περπάτημα, τρέξιμο, ανέβασμα σκάλας, έγερση από χαμηλό κάθισμα κ.α είναι καθημερινές δραστηριότητες  που τις θεωρούμε δεδομένες, αλλά απαιτούν καλή ισορροπία ανάμεσα στον κορμό και στα άνω και κάτω άκρα. Πιο περίπλοκες δραστηριότητες  όπως π.χ η έντονη φυσική άσκηση και οι αντανακλαστικές κινήσεις (αποφυγή πτώσης), απαιτούν συντονισμένες κινήσεις  με ακρίβεια και ισορροπία του μυοσκελετικού συστήματος.

Το σύστημα ισορροπίας


Η διατήρηση της ισορροπίας απαιτεί την αλληλεπίδραση 3 συστημάτων που συνεργάζονται ταυτόχρονα. Αυτά τα συστήματα μπορούν να «συντονιστούν» και να βελτιωθούν μέσω της εκπαίδευσης.

Οπτικό σύστημα
: Τα μάτια μαζεύουν οπτικές πληροφορίες που μας βοηθούν να προσανατολίσουμε και να διατηρήσουμε την ισορροπία μας (δοκιμάστε να ισορροπήσετε με το ένα πόδι και τα μάτια ανοιχτά, στη συνέχεια κλείστε τα μάτια και δοκιμάστε ξανά. Είναι πολύ πιο δύσκολο).

Το αιθουσαίο σύστημα:
Το αιθουσαίο σύστημα περιλαμβάνει τους υποδοχείς του εσωτερικού αυτιού, τα προσληπτικά συστήματα του εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας και την επίδραση αυτών των συστημάτων μέσα στον εγκέφαλο. Το αιθουσαίο σύστημα ρυθμίζεται από τα συστήματα του έσω αυτιού και μας βοηθά να κινούμαστε στον χώρο. Το σύστημα προωθεί πληροφορίες για την ταχύτητα και κατεύθυνση των κινήσεων του κεφαλιού και τις αντιδράσεις στην βαρύτητα. Είναι υπεύθυνο για να επιτρέπει στο άτομο να γνωρίζει την θέση, κίνηση, ταχύτητα και διεύθυνση της κίνησης.

Ιδιοδεκτικότητα:
Είναι η αίσθηση της κίνησης και της θέσης του σώματος στον χώρο και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: α) αυτή που σχετίζεται με τη θέση του σώματος και των αρθρώσεων στον χώρο, β) αυτή που καλείται κιναισθητική συνειδητοποίηση και είναι η ικανότητα ελέγχου των κινήσεων των αρθρώσεων.

H επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού (πλατφόρμα ισορροπίας, μπάλα pilates, στρώματα αφρού, σανίδα ισορροπίας, Pedalo) ή τη χρήση λογισμικού (Nintendo Wii, PlayStation Move, Xbox Kinetic) μπορεί να φανεί εποικοδομητική και χρήσιμη στην εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση της ισορροπίας και του συντονισμού.

Η ισορροπία μπορεί να βελτιωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία και να τροφοδοτήσει άμεσα δραστηριότητες,  κινήσεις, αθλήματα και καθημερινές ασχολίες.

Η βελτίωση της ισορροπίας αποτελεί βασικό συστατικό για τη βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων


Βελτιώστε την ισορροπία σας για να βελτιώσετε την κινητική σας ικανότητα.