Η ιδιοπαθής παράλυση του προσώπου, ή παράλυση Bell, είναι η πλήρης ή μερική απώλεια κίνησης στη μία πλευρά του προσώπου λόγω αδυναμίας ή παράλυσης του προσωπικού νεύρου (κρανιακό νεύρο VII).  Η κύρια αιτία της παράλυσης Bell είναι η επανεργοποίηση του λανθάνοντος απλού έρπητα (ιός) στα γάγγλια του νεύρου και έχει ως αποτέλεσμα τη παγίδευση και τη φλεγμονή του προσωπικού νεύρου μέσα στο κανάλι του κροταφικού οστού. Άλλες αίτιες που οδηγούν σε πάρεση του προσώπου είναι η τραυματική και η λοιμώδους αιτιολογίας παράλυση και η ιατρογενής κάκωση του νεύρου στα πλαίσια χειρουργικών χειρισμών στην περιοχή του μέσου ωτός.

Η συγκεκριμένη πάθηση εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Τα βασικά κλινικά της συμπτώματα από την έναρξη της είναι η ξαφνική πάρεση των μυών του προσώπου, οι ρυτίδες στο μέτωπο, η αδυναμία του πλήρους κλεισίματος του βλεφάρου της  προσβεβλημένης πλευράς, η αδυναμία της παραγωγής σιέλου και δακρύων και η απόκλιση του στόματος της προσβεβλημένης πλευράς από την υγιή πλευρά.

Ένα μεγάλο ποσοστό της παράλυση τύπου Bell (70%) αποκαθίσταται πλήρως στο χρονικό διάστημα τριών μηνών, ενώ η ελλιπής αποκατάσταση της εμφανίζει μία σειρά κλινικών συμπτωμάτων. Δεν υπάρχει μόνο η εμφανισιακή παραμόρφωση, αλλά και δυσκολίες στο φαγητό, στην κατάποση, στην ομιλία, το ανοιχτό μάτι με συνεχή δακρύρροια, ο πόνος, η συγκίνησία (ακούσιες μυϊκές κινήσεις), η μυϊκή ατροφία με συσπάσεις, η μείωση της γεύσης και τα προβλήματα ακοής.

Η θεραπεία ποικίλλει μεταξύ των ατόμων, αλλά στους περισσότερους συστήνονται στεροειδή φάρμακα για μείωση της φλεγμονής των νεύρων του προσώπου όπως και αντι-ιικά φάρμακα.

Η φυσικοθεραπεία  έχει σημαντικό ρολό στην αποκατάσταση από παράλυση τύπου Bell. Στο θεραπευτήριο μας παρέχουμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση που περιλαμβάνει:

  • Νεύρο-δυναμική κινητοποίηση του νευρικού ιστού στο πρόσωπο
  • Κρανιακή κινητοποίηση
  • Πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων
  • Ηλεκτροβελονισμό
  • Ηλεκτρική μυϊκή διέγερση (EMS)
  • Συμβουλές για τη μεγιστοποίηση απόδοσης της θεραπείας
  • Συμβουλές για τη φροντίδα των ματιών